Kreslení interiérů

Interiéry jsou vnitřní prostory budov, např. Vestibuly, chodby, schodiště nebo jednotlivé místonosti. Při kreslení interiérů se snažíme zachytit co největší prostor. Při omezeném odstupu je kreslení interiérů podle skutečnosti dost obtížné. Pomíháme si tak, že zorné pole rozšíříme na zorný úhel až 60 stupňů, abychom získali potřebný prostorový dojem i za cenu jistého zkreslení. V návrhových studiích při konstruované perspektivě lze dosáhnout zvětšeného odstupu odmyšlením příslušné dělící stěny.

 Perspektiva interiér může být průčelná, tj. S průčelnou čelní stěnou a s ubíháním hloubkových přímek. Do hlavního bodu, nebo neprůčelná, s ubíháním do dvou, popř. I více úběžníků. Horizont zvolíme podle výšky místností, obvykle v její spodní polovině. Do rozmnožené lineární kresby můžeme vypracovat více studií různými technikami. Opět uplatňujeme poznatky k vytvoření dojmu hloubky prostoru.

 Při kreslení interiéru jde většinou o stíny s rozptýleným denním nebo umělým světlem. Stíny s při rozptýleném světle nemají výrazné obrysy a tvary, obrysy jsou neurčité a v odstínech málo kontrastní. Stíny centrálního osvětlení mají přesné obrysy. Při kreslení interiérů postupujeme opět do celku k detailům. Detail má bý prokreslen do výraznosti tak, aby nenarušoval celkový obraz interiéru, Nepodstatné detaily při kreslení potlačujeme, popřípadě vynecháváme.

 Kresbu závěsů, záclon atd. Zjednodšujeme, snažíme se naznačit lehkost, průhlednost záclon atd. Podlahu, stěny a strop vyznačujeme v základních plochách v patřičných odstínech, s odlišením ploch, se zvýrazněním kontrastu. Při kreslení členěné podlahy má zhušťování čar za následek, že s přibývající vzdáleností se plochy v pozadí jeví tmavší než v popředí. Hloubka prostoru je poměrně malá, a proto se neuplatňuje vzdušná perspektiva v takové míře jako v kresbách exteriérů.

 V interiérech se často vyskytují lesklé plochy a zrcadlení, např. Vyleštěné podlahy, plochy nábytku, skla apod. Ty je třeba někdy na výkresu vyznačit, je však třeba dbát na úměrnost výrazu detailu k celku, aby nebyl narušen výsledný prostorový dojem interiéru.