Elektrický náboj a proud

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která určuje stav zelektronovaných těles.Projevuje se působením na jiné těleso. Jednotkou elektrického náboje je coulomb, který je pojmenován podle Charlese Coulomba. Coulomb se značí C. . Jednotkou elektrického náboje je Q. Elektrický náboj může být kladný a  záporný. Nejmenší elektrický náboj nazývám elementární. Elementární náboj se značí e. Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. V kovových vodičích jsou elektrony a v kapalinách jsou ionty. Vodič je elektrický proud, který vede látky. Elektrický proud je fyzikální veličina. Značíme ho I a jeho jednotkou je ampér, který značíme A.